Eventos

Curso de Capacitación en XESTIÓN DE PROXECTOS EUROPEOS

Descripción:

Este curso permitirá aos asistentes coñecer os mecanismos e as regras de participación, así como a estratexia para participar con éxito na implementación dos proxectos do 7º Programa Cadro da Unión Europea, principalmente.

O curso ten un enfoque eminentemente práctico para proporcionar o coñecemento necesario aos xestores de organismos de investigación e empresas de Galicia sobre:

  • apoio á elaboración de propostas
  • xestión técnica e financeira
  • explotación dos resultados dos proxectos europeos
  • promoción de proxectos internacionais

Duração: 
4 días

Data de Início - Data de Fim: 
12/06/2012 - 21/06/2012

Local: 
Ferrol

Idioma:

Español
Hola, ER-
INNOVA
Iniciar sessão